fbpx

DEBATA „Scenariusz cen energii elektrycznej do 2030 roku”

11 Paź 2018
12:30 - 14:00

DEBATA „Scenariusz cen energii elektrycznej do 2030 roku”

Organizatorzy debaty: EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. oraz Targi Energii Odnawialnej RE-Energy

Moderator: Piotr Pająk, redaktor portalu GramwZielone.pl

Do debaty zostali zaproszeni nast. eksperci:

  1. Maciej Bando – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
  2. Wojciech Cetnarski – Prezes, Wento sp. z o.o.
  3. Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
  4. Paweł Lewandowski – Structured Finance & Joint Initiatives North, Central and South East Europe, Europejski Bank Inwestycyjny
  5. Adam Pantkowski – Prezes Zarządu Vortex
  6. Anna Żyła – Główny Ekolog Banku, Bank Ochrony Środowiska S.A.
  7. Grzegorz Wiśniewski – Prezes, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

 Program debaty:

  1. Referat wprowadzający: Prognoza kosztów energii elektrycznej oraz ceny w ramach wybranych grup taryfowych w perspektywie 2030 i 2050 oraz wpływ wzrostu cen energii elektrycznej na opłacalność inwestycji w OZE – Grzegorz Wiśniewski/Bartłomiej Pejas – Instytut Energetyki Odnawialnej
  2. Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów

 

Rejestracja uczestnictwa w debacie do dnia 4 października poprzez formularz online.

 Wprowadzenie:

W 2017 r. Ministerstwo Energii ogłosiło, że do końca bieżącego roku będzie gotowy projekt dokumentu Polityka Energetyczna Polski do 2040 (PEP). Jak do tej pory publikacja dokumentu strategicznego była systematycznie odkładana w czasie. W dotychczasowych PEP (ostatni dokument z 2009 roku) pomijane lub marginalnie traktowane były prognozy kosztów energii, rozumiane jako skutki założeń dotyczących miksu energetycznego i ram polityki regulacyjnej. Komisja Europejska wymaga, aby Polska do końca br. przedstawiła „Zintegrowany plan krajowy w zakresie energii i klimatu do 2030 roku” (ZPKEiK). Wg wymogów ZPKEiK powinien zawierać m.in. koszt pozyskania kapitału na inwestycje, poziom kosztów energii z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego, założenia dotyczące kosztów technologii wykorzystywane w tworzeniu modeli ekonomicznych, koszty inwestycji związanych z energią w porównaniu z PKB. Otwiera to możliwości kosztowej weryfikacji ex ante założeń polityki energetycznej.

Sektor wytwarzania energii elektrycznej w Polsce będzie musiał zmierzyć się wkrótce z wielomiliardowymi inwestycjami. Wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii wskazują na to, że nie ma jednolitego sposobu tworzenia strategii energetycznej z uwzględnieniem jej całościowego wpływu na koszty energii. W debacie publicznej o realizacji jeszcze mglistych scenariuszy długoterminowych rysowanych przez Ministerstwo Energii brakuje czynnika kosztów energii. Ponadto Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał do debaty o przyszłym modelu polskiego rynku energii – Zacznijmy wreszcie rozmawiać o modelu rynku. Doktrynę możemy budować, ale bez modelu rynku ta doktryna będzie pusta. Dyskusję ożywiają bieżące skoki cen energii, wywołane wzrostem uprawnień do emisji CO2 (5-krotnie w ciągu roku) i antycypacją ich dalszych wzrostów, aż do 40 Euro/tonę CO2 w 2030 roku. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, opartą na aktualnych założeniach polityki i prognozach zapotrzebowania na moc, jest niemalże pewne, że ceny energii elektrycznej w Polsce w nadchodzących latach wzrosną.

Jednocześnie ceny technologii OZE spadają, ich wydajność się poprawia. W obecnych uwarunkowaniach UE  zmienia się wieloletni paradygmat, wg którego inwestycje w OZE podnosiły koszty energii. Obecne „dekarbonizacja energetyki” obniża ceny energii dla odbiorców i powstaje pytanie, czy Polskę stać na nieinwestowanie w OZE i dalsze „nawęglanie” krajowej energetyki. Ale jednocześnie w sytuacji niedostatecznych inwestycji w OZE, Polska z powodu najwyższego tempa wzrostu cen energii staje się atrakcyjnym obszarem inwestycji w najtańsze OZE,  zwłaszcza w farmy fotowoltaiczne i wiatrowe oraz w najtańsze źródła prosumenckie w gospodarstwach domowych, a przede wszystkim w firmach najbardziej narażonych na wzrost cen energii. Zmienia to wszystkie dotychczasowe modele biznesowe w energetyce, a prognozowany przez różne ośrodki (w tym IEO) poziom cen energii elektrycznej w Polsce powinien doprowadzić do zmiany podstaw i założeń polityki energetycznej, tak aby to nie wybrany miks wpływał na ceny, ale ceny na wybór miksu i modelu regulacyjnego rynku energii. Jak bardzo i dlaczego ceny energii wzrosną, kiedy i kto w największym zakresie poniesie koszty, jak ceny energii zmieniają modele biznesowe dla OZE i jak OZE może obniżyć koszty energii dla obiorców końcowych – to podstawowe pytania, na które należy odpowiedzieć.

 

Kontakt:

Instytut Energetyki Odnawialnej

Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa
tel./fax: + 22 8254652 / + 22 8758678
e-mail: biuro@ieo.pl
www.ieo.pl

 

 

Loading...