fbpx

III Kongres Magazynowania Energii w Polsce

III Kongres Magazynowania Energii w Polsce

Organizator: 

Brązowy Sponsor:

Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla zmieniającego się rynku energii elektrycznej. Kongres będzie miejscem spotkania i dyskusji na temat potrzeby i potencjału stosowania magazynów energii w Polsce.

OPIS

PROGRAM

INFORMACJE

Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla zmieniającego się rynku energii elektrycznej. Kongres będzie miejscem spotkania i dyskusji na temat potrzeby i potencjału stosowania magazynów energii w Polsce. Szczególna uwaga zostanie poświęcona udziałowi magazynów energii w rynku mocy, świadczeniu przez nie usług DSR oraz instalacji magazynów energii na potrzeby infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Zostaną omówione możliwości świadczenia za pomocą magazynów energii usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnych oraz wskazane działające w naszym kraju instalacje demonstracyjne, których celem jest opracowanie modelu świadczenia takich usług. Ważnym tematem poruszanym podczas Kongresu będzie rola magazynów energii w klastrach energii. Zostaną również omówione uwarunkowania prawne funkcjonowania magazynów energii w naszym kraju oraz planowane zmiany w tym zakresie, m.in. w ustawie Prawo Energetyczne, Ustawie OZE oraz Ustawie o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych. Kongres będzie także miejscem dyskusji o technologiach, trendach oraz problemach związanych z magazynowaniem energii. Przedstawione zostaną kierunki badań oraz rozwiązania stosowane w Europie i na świecie, zarówno w zakresie magazynów wielkoskalowych jak też zasobników do domowego użytku. Zaprezentowane zostaną polskie rozwiązania służące magazynowaniu energii oraz inicjatywy podejmowane w tym zakresie przez polskie grupy energetyczne. Omówiona zostanie rola magazynów energii w kontekście rozwoju w Polsce generacji ze źródeł odnawialnych.

09.30 – 09.45 Otwarcie Kongresu

Tomasz Dąbrowski, Wiceminister Energii*

Barbara Adamska, Przewodnicząca Kongresu

09.45 – 10.15

 

Wykład otwierający Kongres, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska
10.15 – 10.45

 

Planowane zmiany w prawodawstwie w zakresie uregulowań dotyczących magazynów energii, Łukasz Bartuszek, Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii
10.45 – 11.30

 

Panel dyskusyjny: Magazyny energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym – magazyny energii a rynek mocy, rynek usług DSR, rozproszone usługi regulacyjne

Zaproszeni goście: Łukasz Bartuszek, Ministerstwo Energii, Zbigniew Gryglas, Poseł na Sejm RP, członek Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa,  prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska, Mieczysław Wrocławski, Energa-Operator S.A., Barbara Adamska, ADM Poland

11.30 – 11.45

 

Przerwa kawowa
11.45 – 12.15

 

Magazyny energii na polskim rynku mocy. Szanse wynikające z ustawy o rynku mocy dla uczestników rynku, Maciej Szambelańczyk, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.
12.15 – 12.45

 

Magazyny litowo-jonowe BMZ dla gospodarstw domowych, firm i przemysłu. Przykłady instalacji wspierających generację z OZE, infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych czy system energetyczny oraz gwarantujące nieprzerwany system zasilania, Kierownik Sprzedaży Magazyny Energii, BMZ Poland Sp. z o.o.
12.45 – 13.15

 

Gerard Lipiński, Koordynator programu Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, NCBiR
13.15 – 14.00

 

Panel dyskusyjny: Czy elektromobilność może stać się katalizatorem rozwoju magazynów energii w Polsce?

Moderator: Barbara Adamska, ADM Poland

Zaproszeni goście: Katarzyna Sobótka – Demianowska*, PKN Orlen S.A., Wojciech Tabiś*, PTPiREE, Gerard Lipiński, NCBiR, Maciej Gajda, BMZ Poland Sp. z o.o.

14.00 – 14.30

 

Lunch
14.30 – 15.00

 

Usługi regulacyjne w systemie dystrybucyjnym – doświadczenia z Lokalnego Obszaru Bilansowania w Pucku, Mieczysław Wrocławski, Energa-Operator S.A.
15.00 – 15.25

 

Czy w klastrach energii potrzebne są magazyny energii? Magazyny energii a model biznesowy koordynatora klastra energii oraz klastrów energii, Barbara Adamska, ADM Poland
15.25 – 15.45

 

Elektromobilność i jej korelacja z magazynowaniem energii oraz OZE, Wojciech Mazurkiewicz, Prezes Zarządu, Arago Electromobility Sp. z o.o.
15.45 – 16.00

 

Podsumowanie Kongresu

Barbara Adamska, Przewodnicząca Kongresu

Grupy docelowe kadra zarządzająca, menedżerowie wyższego szczebla oraz wyższa kadra techniczna z branż energetycznej, OZE, telekomunikacyjnej, IT, gazowniczej, chemicznej, utilities oraz budowlanej, przedstawiciele instytucji rządowych, ośrodków naukowych oraz naukowo-badawczych, uczestnicy oraz koordynatorzy klastrów energii, przedstawiciele przemysłu z sektora PV, energetyki wiatrowej oraz sektora energetycznego, dostawcy technologii IT oraz usług telekomunikacyjnych, wykonawcy i dystrybutorzy systemów magazynowania energii, zakłady energetyczne i operatorzy sieci przesyłowych, reprezentanci sektora usług związanych z branżą PV i energetyki wiatrowej (banki, firmy konsultingowe, firmy ubezpieczeniowe), instalatorzy systemów PV, architekci, branża budowlana, przedstawiciele władz lokalnych (planowanie przestrzenne, pozwolenia budowlane), studenci, kancelarie prawne
Cena  Regularna:  500 PLN
Wcześniejsza rejestracja do 30.09.2018: 400 PLN
Z kodem dla partnerów i administracji publicznej:  400 PLN
Studenci z ważną legitymacją: 100 PLN
Kontakt Małgorzata Bartkowski
Project Manager
M: +48 607 909 143
M: +49 174 389 7931
E:   mbartkowski@fairexpo.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Loading...