fbpx

IV Kongres magazynowania Energii w Polsce

IV Kongres magazynowania Energii w Polsce

Organizatorzy

Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla zmieniającego się rynku energii elektrycznej. Kongres jest miejscem spotkania i dyskusji na temat potrzeby i potencjału stosowania magazynów energii w Polsce. Podczas tegorocznej edycji szczególna uwaga zostanie poświęcona modelom biznesowym stosowania magazynów energii w Polsce: jakie są obecnie, a jakie pojawią się w perspektywie najbliższych lat? Zostanie poddany ocenie udział magazynów energii w rynku mocy i rynku DSR, zostaną zaprezentowane fakty dotyczące instalowania magazynów energii na potrzeby infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Omówione zostaną możliwości świadczenia za pomocą magazynów energii usług elastycznościowych (systemowych),  służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Ważnym tematem będą modele biznesowe stosowania magazynów energii wynikające ze wzrostu cen energii elektrycznej dla firm oraz z niewystarczających parametrów jakościowych energii na potrzeby procesów technologicznych. W programie Kongresu nie zabrakło również przeglądu dostępnych technologii wraz z ich kosztami oraz omówienia etapów procesu inwestycyjnego w magazyn energii.

Zarejestruj się!

Loading...