fbpx

Konferencja „Czysta energia, czyste powietrze w mieście”

Konferencja „Czysta energia, czyste powietrze w mieście”


10.11.2019

Organizatorzy

Główni Patroni Medialni

Patroni medialni

 

 

CEL

GRUPY DOCELOWE

ZARYS PROGRAMU

CENA

Głównym celem spotkania jest odpowiedź na pytanie:

Jak dodać miastu zielonej energii i zmniejszyć smog?Podczas wydarzenia uczestnicy poznają przykłady dobrych praktyk z Polski i zagranicy związanych z wykorzystaniem OZE w przestrzeni miejskiej w celu wsparcia i odciążenia miejskiej sieci energetycznej, a w konsekwencji – zadbania również o jakość powietrza.
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich sympatyków OZE i czystego powietrza. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli: administracji centralnej i lokalnej, organów naczelnych i centralnych, jednostek podległych, klastrów energii, dostawców rozwiązań technologicznych (w tym m.in. odnawialnych źródeł energii, magazynów energii, mebli miejskich wykorzystujących OZE), instalatorów, projektantów instalacji i architektów, wykonawców, projektantów przestrzeni miejskiej, zarządców budynków użyteczności publicznej, zarządców galerii handlowych, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, firm zajmujących się finansowaniem inwestycji, firm doradczych, kancelarii prawnych.

Grupy docelowe Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich sympatyków OZE i czystego powietrza. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli: administracji centralnej i lokalnej, organów naczelnych i centralnych, jednostek podległych, klastrów energii, dostawców rozwiązań technologicznych (w tym m.in. odnawialnych źródeł energii, magazynów energii, mebli miejskich wykorzystujących OZE), instalatorów, projektantów instalacji i architektów, wykonawców, projektantów przestrzeni miejskiej, zarządców budynków użyteczności publicznej, zarządców galerii handlowych, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, firm zajmujących się finansowaniem inwestycji, firm doradczych, kancelarii prawnych.

Sesja I: OZE w mieście – bezpieczeństwo energetyczne, czystość powietrza, aspekty prawne, źródła finansowania
Sesja II: Dobre praktyki wdrażania OZE w przestrzeni miejskiej
Sesja III: Rozwiązania pozwalające na zmniejszenie smogu w mieście
Sesja IV: Panel dyskusyjny – Korzyści dla miasta i mieszkańców z wdrożenia OZE

Regularna 922,50 zł brutto
Wczesna rejestracja 615 zł brutto
Studenci 246zł brutto

Zarejestruj się!

Loading...