fbpx

Seminarium EE-METAL: Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego

12 Paź 2018
11:00-15:00

Seminarium EE-METAL: Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego

 

Seminarium EE-METAL: „Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego”

Seminarium realizowane jest w ramach projektu EE-METAL

(program badawczy UE Horyzont 2020)

pod patronatem

Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska”

(SAPE- Polska)

Projekt EE-METAL dotyczy zastosowań energooszczędnych rozwiązań MŚP z przemysłu metalowego i maszynowego (,,Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry’’) i jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie Badań Naukowych i Innowacji HORYZONT 2020.

Jego celem jest wzrost świadomości przedsiębiorców z branży metalowej oraz metalowo-maszynowej w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz stworzenia spójnych rozwiązań dotyczących zarządzania energią.

Realizacja zadań projektu EE-METAL ma bardzo duże znaczenie w kontekście poszukiwania konkurencyjności MŚP w przemyśle metalowo-maszynowym. Projekt EE-METAL, nie tylko buduje świadomość, ale również dostarcza konkretnych rozwiązań dla grupy docelowej w UE.

 Cele seminarium

 • Określenie ścieżki dla MŚP – od audytu energetycznego do rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej,
 • Wskazanie istniejących barier w zakresie finansowania rozwiązań energooszczędnych oraz sposobów ich pokonywania,
 • Wskazanie konkretnych możliwości finansowania inwestycji w rozwiązania energooszczędne,
 • Przybliżenie roli ESCO oraz sposobów ich działania,
 • Budowanie świadomości rozwiązań efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM

11.00 – Powitanie uczestników i prelegentów

SESJA 1

11.00-12.00 – Znaczenie efektywności energetycznej w MŚP

 • Znaczenie efektywności energetycznej w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego – prezentacja projektu EE-METAL – MP Polskie Klastry sp. z o.o., koordynator Klastra Metalowego METALIKA
 • Efektywność energetyczna MŚP w Polsce – szanse i bariery, Andrzej Rajkiewicz wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii (NAPE)
 • Potencjał zwiększenia efektywności energetycznej w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego – Agencja Poszanowania i Użytkowania Energii sp. z o.o.

SESJA 2

12.00-13.00 – Możliwości finansowania inwestycji w rozwiązania energooszczędne

 • Możliwości finansowania inwestycji w rozwiązania energooszczędne ze strony instytucji finansowych – przedstawiciele dwóch instytucji finansowych (banków)

SESJA 3

13.00-14.00 – Rola ESCO w realizacji i finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP

 • Przedstawiciele dwóch instytucji ESCO
 • Prezentacja przedstawiciela firmy optymalizującej koszty zużycia energii

14.00-15.00 – Podsumowanie seminarium

− Networking (spotkania B2B)

Organizatorzy:

Klaster Metalowy METALIKA

 • powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej oraz współpracy z firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi). Klaster METALIKA skupia przedsiębiorstwa z branży metalowej oraz branż komplementarnych z województw zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Ponadto członkami klastra są jednostki samorządu terytorialnego oraz wyższe uczelnie. Koordynatorem klastra jest spółka MP Polskie Klastry Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. www.polskieklastry.org

Agencja Poszanowania i Użytkowania Energii sp. z o.o.

 • specjalizuje się w działalności ekspercko-doradczej z zakresu racjonalizacji wykorzystania energii oraz organizowaniu działań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie OZE i efektywności energetycznej. Dostarcza przedsiębiorstwom i samorządom energooszczędnych rozwiązań opartych o najnowsze technologie i najlepszą wiedzę w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią. Buduje świadomość społeczną w zakresie konieczności oszczędzania energii i ograniczania zużycia poprzez wtórne jej wykorzystanie. www.auipe.pl

 

Loading...