fbpx

Samorządowe Dni Elektromobilności

Samorządowe Dni Elektromobilności

Samorządowe Dni Elektromobilności

Partnerzy:

Jak wybrać samochód elektryczny na potrzeby biurowe i reprezentacyjne? Jak przeprowadzić inwestycje związane z budową infrastruktury doładowania? Jak zorganizować specjalne strefy czystego powietrza, by wyborcy chcieli to zaakceptować? – oto niektóre zagadnienia, na które znajdziesz odpowiedź w czasie naszych konsultacji w formacie World Cafe.

Połączymy je z pokazami praktycznej jazdy pojazdami elektrycznymi. W tym samym czasie, przy stolikach eksperckich będą trwały konsultacje.

Przyjdź, dotknij, zapytaj – tak poznasz praktycznie obowiązki sektora publicznego w świetle Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W jednej przestrzeni targowej spotkają się koncerny motoryzacyjne i ich dealerzy oferujące pojazdy elektryczne do różnych zastosowań od samochodów osobowych poprzez autobusy komunikacji zbiorowej aż do auta specjalistyczne np. na potrzeby służb oczyszczania miasta. Będą im towarzyszyć dostawcy infrastruktury ładowania, firmy handlujące gazem, firmy zajmujące się car-sharingiem, koncerny energetyczne, firmy transportu zbiorowego oraz firmy teleinformatyczne, które stworzą systemy rozliczenia zużytej energii i największe sieci napraw samochodów. Warszawskie Dni Elektromobilności czekają na Ciebie!

Notabene

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada na instytucje prawa budżetowego wprowadzenie pojazdów elektrycznych do floty urzędowej i komunikacji zbiorowej. Art. 34 ustawy przewiduje, że w 2025 r. naczelne i centralne organy administracji państwowej (np. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i podległe im jednostki bez służb porządku publicznego i służb specjalnych) mają zapewnić 50% udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych przez nie pojazdów. Natomiast art. 35 narzuca Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST), by ich flota urzędowa za 8 lat składała się w 30% z pojazdów elektrycznych.

Zważywszy, że samorządy mają niewielką flotę własnych pojazdów, kluczowe znaczenie mają przepisy dotyczące transportu publicznego. Tutaj ustawa daje bowiem samorządom 10 lat na osiągnięcie 30% udziału pojazdów elektrycznych. I tak, w roku 2021 ma ich być 5 %., w 2023 r. 10 %., zaś w 2025 r. już 20 %.

Jednocześnie ma trwać proces budowy stacji ładowania, punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz punktów zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu. W pierwszych latach infrastruktura ma być rozwijana w oparciu o zasady rynkowe. Oznacza to, że na początku obowiązywania ustawy o możliwość budowy ogólnodostępnych stacji ładowania będzie można zawalczyć w drodze otwartych dla wszystkich przedsiębiorców przetargów.

Jeśli jednak okaże się, że rynek zawodzi, a wskazana w ustawie minimalna liczba nie została osiągnięta przed 15 stycznia 2020 r., ciężar rozwoju infrastruktury będzie spoczywał na operatorach sieci dystrybucyjnych (OSD). To swoiste przejęcie kontroli nad systemem przez koncerny energetyczne autorzy ustawy nazywają w uzasadnieniu „mechanizmem awaryjnym”. W takim przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta będą zobowiązani sporządzić plan oraz harmonogram budowy przez OSD ogólnodostępnych stacji ładowania. Plan będzie następnie konsultowany z operatorami, którzy biorąc pod uwagę m.in istniejące oraz przewidywane moce przyłączeniowe wspólnie ustalą, w jaki sposób dana gmina zostanie pokryta siecią stacji ładowania. Ostateczną wersję planu przyjmie w drodze uchwały rada gminy.


Kontakt

Magdalena Włoczkowska
Project Manager
M: +48 600 377 830
E: mwloczkowska@fairexpo.pl

POBIERZ ZAPROSZENIE

Loading...