fbpx

Strefa Zero Waste


Zero Waste

Zero Waste to filozofia zmiany codziennych nawyków. Celem jest ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na środowisko poprzez ich redukcję. Prekursorka Zero Waste, Bea Johnson, o swoich doświadczeniach oraz idei samoograniczania się napisała książkę „Zero Waste Home„. Zasłynęła tym, że śmieci zebrane w domu w okresie roku, zmieściła… w jednym słoiku. Zwolennicy ruchu prezentują minimalistyczne podejście do konsumpcji. Przykładają wagę do trwałości i praktyczności materiałów, z których wykonano produkt. Unikają foliowych siatek, chodząc na zakupy z materiałową torbą, segregują odpady, przetwarzają i kompostują.

Takiemu podejściu sprzyja UE, która w maju 2018 roku przyjęła rygorystyczne limity recyklingu. Uzgodniony cel recyklingu odpadów komunalnych to 65% do 2035 r. Dla odpadów opakowaniowych osiągnięto kompromis na poziomie 70%. Kraje członkowskie zgodziły się również do 2035 r. ograniczyć składowanie odpadów z gospodarstw domowych do poziomu 10%. Przyjęte założenia to kluczowy element transformacji gospodarek państw członkowskich tzw. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Szczególne ograniczenia dotyczą jednorazowych plastików. 28.05.2018 r. zaprezentowano propozycję dyrektywy, która zakłada eliminację 10 popularnych jednorazowych wyrobów, stanowiących dziś 70% morskich śmieci.
Wszystkie opakowania powinny być zaprojektowane i wyprodukowane tak, by możne je wielokrotnie wykorzystać.

W naszym kraju aktywnie działa Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Przykładem akcji propagowanej przez Stowarzyszenie Zero Waste jest #zwłasnymkubkiem. Przypomina ona klientom i właścicielom kawiarni o szkodliwym wpływie jednorazowych opakowań na środowisko. Chcąc zwrócić uwagę na tę istotną tematykę, w czasie targów TermoEXPO i RE-energy na przestrzeni 80m2 utworzona zostanie Strefa Zero Waste, a w niej między innymi:.

Merytoryczne informacje dotyczące tego jak obniżyć generowanie odpadów
Firmy propagujące nurt Zero Waste
Produkty wielokrotne użytku

Do targów pozostało:

54Dni
10Godziny
56Minuty
31Sekundy

11-13 października 2018

EXPO XXI Warszawa

Loading...